Indkaldelse til generalforsamling
Tirsdag d. 6. Februar 2018 kl. 19.00 i
Lollands Væveforening
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Forkvindes årsberetning og godkendelse af denne
3. Gennemgang af revideret årsregnskab og godkendelse af regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse; Linda er på valg
Anna er på valg
Pernille er på valg
Suppleant Louise på valg
Suppleant Lena på valg
6. Valg af revisorer; Lone Poulsen er på valg
7. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 8 dagen før generalforsamlingen. Sendes til Pernille Kofoed; pernille.perkof@gmail.com

Der serveres ost & vin med mere.
Hilsen Bestyrelsen d. 08.01.2018