GENERALFORSAMLING

    

Indkaldelse til generalforsamling d. 9.Februar 2017 kl. 19.00 i Lollands Væveforening


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.
2. Forkvindes årsberetning og godkendelse af denne
3. Gennemgang af revideret årsregnskab og godkendelse af
regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse;Annie er på valg
Marianne på valg
Suppleant Louise på valg
Suppleant Lena på valg
6. Valg af revisorer; Anne Svendsen er på valg
7. Kontingent; Bestyrelsen foreslår, på grund af stigning af
gebyr for brug af lokaler, at kontingent stiger til 700 kr.
pr. år. Fordelt på 350 kr. i januar og 350,- kr. i august.
Stigningen er fra 1. Januar 2018
8. Eventuelt.
Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde 8 dagen før generalforsamlingen.
Sendes til Pernille Kofoed; pernille.perkof@gmail.com
Der serveres kaffe og kage.

Hilsen Bestyrelsen d. 24.02.2017   

 

Forslag fra bestyrelsen til Generalforsamlingen i Lollands Væveforening 2017.

Forslag 1;

Gebyr på brug af væve i foreningen.
Vi foreslår at brugere af væve, som ikke deltager i
vævekurserne, betaler det samme som kursusdeltagerne for
materialer pr. kursus.
Forslaget er at der betales 50,- kr. pr. person pr. væv for
materialer.


Forslag 2;

Bestyrelsen foreslår på grund af stigning af gebyr for brug af
lokaler at vi ekstra ordinært betaler dobbelt gebyr for 2017.
Sådan at vi alle igen til sommer indbetaler 350 kr.

Hvis du har forslag eller andet vi skal tale om til
generalforsamlingen, skal du skrive det til mig.
Hilsen
Pernille Kofoed
Mail; pernille.perkof@gmail.com

Forslag til Generalforsamling i Lollands Væveforening.
Der opereres med 2 former for medlemskab af Lollands Væveforening, med forskellige kontigentsatser.
1. Aktivt medlemskab er når et medlem er aktiv væver i foreningens lokaler.
2. Passivt medlemskab er når et medlem ønsker at få informationer om aktiviteter, samt mulighed for at deltage i disse.
Forslaget lyder.
Aktivt medlemskab stiger til 700 kr. pr. år.
Passivt medlemskab stiger til 400 kr. pr. år.
Hilsen Lone Poulsen 
forslag!
Idet jeg tænker på tirsdagsdamerne kunne man måske betale 20 kr pr.gang for kaffe og samvær og lokale.
hvis man så kommer 20 g på et år bliver det jo også til noget.Foruden leje at væv.Strikkedamerne kommer ikke ,hvis årsmedlemskontingentet bliver fordoblet.
Bare et pip.Helle Lose
Forslag til generalforsamlingen
 
Da vi er nødt til at skafffe ekstraindtægter for mindst 10.000 kr pr år, for at dække huslejestigningen, foreslår jeg at der lægges 500 kr pr år på brug af en væv. Både for kursister og vi andre, der "bare" væver selv.
Det kan f.eks deles ud så de 350 kroner er for et vinterhalvår, og de 150 er for sommerhalvåret. har man tømt sin væv inden 1. april betaler man ikke for sommeren.
Det vil indbringe:
ca 25 x 350 kr + ca 10 x 150 kr = ret tæt på 10.000
venlig hilsen Anne Svendsen